Hide menu

Föreläsningsmaterial

Här finns powerpointbilder (och eventuellt annat material) som jag visar under föreläsningarna.
Tag med materialet till föreläsningarna - då blir det avsevärt lättare att hänga med på det som gås igenom!

Eventuellt tillkommande powerpointbilder m.m.

Övrigt material & länkar


Last updated: 2014-03-18