Göm meny

Föreläsningar

Det är kursplanen i studieinformationen som definierar kursen, inte nödvändigtvis "bara" det som tas upp på föreläsningarna! Kursmomenten tas preliminärt upp i föreläsningarna enligt nedanstående tabell. Ibland kan dock vissa moment i en föreläsning i stället tas upp på den efterföljande föreläsningen.

På grund av den rådande coronapandemin så kommer undervisningen i kursen, bland annat föreläsningarna, att ske på distans, via Zoom i följande mötesrum:
liu-se.zoom.us/j/253514981

 • Det finns ett antal videor som relateras till varje föreläsning och du hittar dessa genom att följa länkarna i kolumnen "videor" i tabellen  nedan.
  Varje föreläsning bygger på det som visats i videorna, vilket innebär att du måste ha sett alla relaterade videor innan föreläsningen.
 • Om det dyker upp frågor för dig, när du ser videorna, så skriv ned dem och maila in dina frågor till examinatorn innan föreläsningen.
  Du kan naturligtvis även ställa frågor under föreläsningen (muntligen eller i chatten), men om jag får frågor innan, så kan jag bättre anpassa föreläsningen efter studenternas frågor. 
 • För bästa utbyte av videorna och föreläsningarna, så rekommenderas du även att åtminstone översiktligt skumma igenom motsvarande avsnitt i kursboken.

Datum

Kapitel i
kursboken

Huvudmoment

Videor

Kompletterande
föreläsningsmaterial

1

3/11


1.1 – 1.9, 1.11
 • Inledning, Signaler & System – främst tidskontinuerliga:
  Signaloperationer, signalmodeller, systemegenskaper.

Videor,
Fö 1


2

5/11


2.1 – 2.9
 • Tidsdomänanalys av tidskontinuerliga system: 
  • Differentialekvationsbeskrivning av tidskontinuerliga LTI-system.
  • Utsignalsberäkning – den fria svängningen (zero-input response) yzi(t).
  • Impulssvaret h(t) & stegsvaret g(t).
  • Utsignalsberäkning m.h.a. faltning – den tvingade svängningen (zero-state response) yzs(t).
  • Relationen mellan impulssvar och kausalitet.

Videor,
Fö 2

 3

9/11


2.3 – 2.9

6
 • Forts. Tidsdomänanalys av tidskontinuerliga system:
  • Faltning – forts. räkneexempel.
  • Jämförelse yzi(t), yzs(t) med yhom(t), ypart(t)
  • Relationen mellan impulssvar och stabilitet.

 • LTI-system med periodisk insignal – Fourierserieanalys
  • Inledning – fourierserieanalys av periodiska signaler.
  • Spektrum för periodiska signaler.
  • Signalmedeleffekt och Parsevals formel.
  • LTI-system med periodiska insignaler.
  • Introduktion av frekvensfunktionen H(w).

Videor,
Fö 34

12/117.1 – 7.6
 • Fouriertransformanalys av tidskontinuerliga signaler& LTI-system
  • Inledning – fouriertransformanalys av signaler.
  • Olika centrala fouriertransformpar och fouriertransformegenskaper.
  • Signalenergi och Parsevals formel.
  • Fouriertransformanalys av LTI-system.
  • Faltningsteoremet, Systemfunktionen H(w).5

16/11


7.4 – 7.9
 • forts, Fouriertransformanalys av tidskontinuerliga LTI-system
  • Kretsberäkningar med fouriertransformen.
  • Genomgång av ett stort representativt räkneexempel.
  • Tillämpningsexempel: Amplitudmodulering (AM)6

19/11


8.1 – 8.4
 • Sampling & rekonstruktion


7

24/11


8.1 – 8.5
 • Diskreta fouriertransformen – DFT

Videor,
Fö 7


STORSEMINARIUM – Frågeseminarium 1 av 2, den 24 november kl. 15–17
Examinatorn besvarar de kursrelaterade frågor som studenterna skickat in.

Det kan både vara teorifrågor och frågor relaterade till enskilda lektionsuppgifter eller exempel i kursboken – som t.ex. hur man ska tänka vid lösning av en viss uppgiftstyp eller varför man i lösningsförslaget gör på ett visst sätt i en dellösning av en viss uppgift. Det kan även vara frågor relaterade till laborationerna. Jag brukar utvidga svaret till en lämplig repetition av de relaterade kursmomenten, så frågeseminarierna brukar bli bra tillfällen till repetition av kursmoment som vi hittills gått igenom i kursen.

Skicka dina frågor till lasse.alfredsson@liu.se – helst senast dagen innan seminariet, dvs. den 23 november, men åtminstone senast kl. 10 den 24/11. Ju tidigare du skickar, desto mer tid för mig att förbereda svar... 
Om du kommer på en fråga efter kl. 10, så skicka gärna den ändå – den tas upp i mån av tid.

8

30/11


4.1 – 4.6,
4.11
 • Laplacetransformanalys av tidskontinuerliga system
  • Differentialekvationsbeskrivning och laplacetransformen
  • Systemfunktionen H(s) och relationen till kausalitet och stabilitet
  • Pol-nollställediagram

Videor,
Fö 8

9

1/12


4.4
4.7 – M4.6
 • forts. Laplacetransformanalys av tidskontinuerliga system
  • Kaskadkoppling, återkoppling
  • Laplaceoperatormetodik för elektriska kretsar
  • Allmänna passiva filter och frekvensselektiva filter

Videor,
Fö 9

 

1/12GÄSTFÖRELÄSNING den 1 december kl. 15–17
Kolleger från ISY:s fyra forsknings- och undervisningsområden berättar, under ca 4x20 minuter, om varför signaler & system (signal- och systemanalys i tidsdomänen och transform-/frekvensdomänen) är viktigt för deras respektive område.
De berättar bland annat om efterföljande relaterade kurser och tillämpningsområden samt en del om vad man forskar om inom områdena:

10

4/12


4.10 – M4.6

3
 • forts. Laplacetransformanalys av tidskontinuerliga system – frekvensselektiva filter
   
 • Tidsdomänanalys av tidsdiskreta signaler och system: Signaloperationer, Signalmodeller, differensekvationsbeskrivning av tidsdiskreta LTI-system.

Videor,
Fö 10

11

8/12


3
 • forts. Tidsdomänanalys av tidsdiskreta signaler och system:
  Faltning, impulssvar och dess relationen till kausalitet och stabilitet

Inga videor!

12

10/12


5
 • z-transformanalys av tidsdiskreta system

Videor,
Fö 12


15/12


STORSEMINARIUM – Frågeseminarium 2 av 2, den 15 december kl. 15–17.
Examinatorn besvarar de kursrelaterade frågor som studenterna skickat in.

Det kan både vara teorifrågor och frågor relaterade till enskilda lektionsuppgifter eller exempel i kursboken – som t.ex. hur man ska tänka vid lösning av en viss uppgiftstyp eller varför man i lösningsförslaget gör på ett visst sätt i en dellösning av en viss uppgift. Det kan även vara frågor relaterade till laborationshäftet. Jag brukar utvidga svaret till en lämplig repetition av de relaterade kursmomenten, så frågeseminarierna brukar bli bra tillfällen till repetition av kursmoment som vi hittills gått igenom i kursen.

Skicka dina frågor till lasse.alfredsson@liu.se senast den 15 december kl. 8.
Om du kommer på en fråga efter det, så skicka gärna den ändå – den tas upp i mån av tid.

13

17/12


9
 • Fourieranalys av tidsdiskreta signaler och system

Videor,
Fö 13

Om du prenumererar på examinatorns YouTubekanal, så får du snabbast en notis från YouTube om när det finns en ny video upplagd för en föreläsning.

Senast uppdaterad: 2020-12-17