Göm meny

Föreläsningar

Innan varje föreläsning behöver du ha läst igenom, åtminstone översiktligt, motsvarande teoriavsnitt i kurslitteraturen och föreläsningsmaterialet - annars är risken stor att föreläsningarna inte ger önskat utbyte!

Du behöver också, innan varje föreläsning, titta på de videor (se tabellen nedan) som relateras till respektive föreläsning! Om det är något du inte förstår, så spela upp det avsnittet igen. Om du föredrar att i stället läsa (inte bara skumma igenom) och lära dig motsvarande avsnitt i kursboken, så går det naturligtvis också bra, men tänk på att jag under föreläsningarna kommer att referera till innehållet i videorna och bygga vidare på det som tagits upp där.

OBS: Videoklippen finns i hög kvalitet, 720p. Vid visning i mobil eller läsplatta så får du en anpassad (lägre) kvalitet om du klickar på ett videoklipp nedan. Om du i stället klickar på rubriktexten till respektive video, så kommer du direkt till videoklippet på YouTube och bildkvaliteteten blir automatiskt högre.

I högerkolumnen i nedanstående tabell kan du ladda ned föreläsningsmaterial för respektive föreläsning.

Fö 
Kapitel i
kursboken
Huvudmoment VIDEOR
(Skall ses i den ordning de står)
Föreläsningsmaterial

1

1.3-3, 1.5
6.1 - 6.3

Fourierserieutveckling

Periodisk summa av sinusar (11:57 min)


Fourierserieutveckling (7:54 min)


Härledning av den komplexa
fourierserien
(9:01 min)


Härledning av Dn-integralen ( 6:35 min)Se gärna även följande video för ökad förståelse för fourierserier:

But what is a Fourier series? From heat flow to circle drawings (24:46 min)2

(Se fourierseriereferenser i  föreläsning 1)

1.4-1 - 1.4-2
7.1 - 7.3

Forts. fourierserier

Fouriertransformen för tidskontinuerliga funktioner

Fouriertransform från fourierserie,
härledning
(10:45 min)


Fouriertransform från fourierserie,
exempel
(6:20 min)


Beräkning av fouriertransformen -
ett exempel
(13:45 min)

 
 

3

(Se fouriertransformreferenser     i  föreläsning 2)

Forts. fouriertransformen för tidskontinuerliga funktioner

Frivilligt – se gärna följande videor för ökad förståelse för fouriertransformen:
But what is the Fourier Transform? A visual introduction (längd 20:56)

 

Application of the Fourier Transform: Signal Processing
(längd 4:01 – Ny 17/9
Inte så bra audiokvalitet, men bra tillämpningsexempel)

 


4

1.2,
4.1 - 4.3, sid. 376
(dvs. innan 4.3-1)
4.11 - 4.11-1

Laplacetransformen

Härledning av laplacetransformen (9:05 min)


Laplacetransformexempel
(5:46 min)


Laplacetransformexempel 2 och 3 (12:57 min)

 
 
Efter föreläsningen rekommenderas du att även se följande video, som beskriver relationen mellan laplacetransformen och fouriertransformen, samt visar ett bra tillämpningsexempel som relateras till kursdelen i HT 2 om linjära system:
What does the Laplace Transform really tell us? (20:24 min)


cc

5

1.3-1 - 1.3-2
3.1 - 3.3
5.1 - 5.3, (t.o.m. sid. 519, dvs. innan 5.3-1)
5.8 - 5.9-1

z -transformen

( Huvudfokus: kap 5.
Kap. 1 & 3 ger nödvändiga förkunskaper)

Tidsdiskreta signaler (6:54 min)


Tidsdiskreta signalmodeller (16:27 min)


z-transformen, härledning (14:58 min)

 

6

(9.1 läses översiktligt)
9.2 - 9.3, 9.6

Fouriertransformen för tidsdiskreta funktioner

Relationen mellan fouriertransformen och laplacetransformen (18:16 min)


Den tidsdiskreta fouriertransformen (16:19 min, där transformen härleds under de första 12:35 min och ett exempel visas under de sista ca. 4 min)


Senast uppdaterad: 2021-09-20