Göm meny

Lektioner

Notera följande angående lektionerna:
 • Lektionerna nedan gäller endast kursens inledande transformteoridel i HT1. Lektionerna i HT2 är ekvivalenta med lektionerna i TSDT18 Signaler & System.
 • Uppgiftsnumreringen är kopplad till kursbokens kapitel. Exempelvis relateras uppgift 6.3-x till innehållet i kursbokens kapitel 6.3.
 • När det i en lektionsuppgift står att du ska använda en transformtabell i kursboken, så ska du i stället använda dig av motsvarande tabell i examinatorns/kursens "Formelsamling för Signaler & System".
 • Det är inte tänkt att du ska hinna med att lösa alla uppgifter för en viss lektion under den aktuella lektionstiden på 2 timmar. Du rekommenderas dock att ha löst alla uppgifter innan kontrollskrivningen.
 • Lämpligt arbetssätt är att försöka lösa uppgifter i förväg för att sedan ta upp eventuella frågeställningar med läraren under lektionstid.

 • Lektionerna kommer att hållas på distans och gemensamt för alla studenter, med två assistenter närvarande:
  • Alla lektionerna inleds och genomgångar kommer att hållas i kursens Teams-kanal.
  • Information om lektionernas upplägg, hur du får hjälp av lektionsasssietenten m.m. publiceras här inom kort efter kursstart!

 • Jag/examinatorn håller under hösten på att lägga över kursens uppgifter och handskrivna lösningar på svenska till ett LaTeX-dokument. Jag hade först hoppas kunna publicera del för del av dessa uppgifter/lösningar i tabellen nedan under kursens gång. Dock slog verkligheten till och det visar sig att jag inte hinner med detta i den planerade takten. Eftersom ni redan mina handskrivna lösningar nedan, så jag kommer i stället att fokusera på att göra egna lösningar till lektionsuppgifter i HT2, där sådana fattas. Det blir till större nytta för er alla.  :)

Lektion Lektionsfokus Lämpliga räkneuppgifter Lösningar

1


Fourierserieutveckling
 • Inledande uppgifter:
  6.1-7(b,d,e,g), 6.3-4, 6.3-7

 • Komplexa fourierseriekoefficienter:
  6.1-3, 6.3-1(a-c), 6.3-8Lösningar, Le 1


2


Fouriertransformen för tidskontinuerliga funktioner
 • Fouriertransformen:
  7.1-4, 7.1-5a), 7.1-6b), 7.2-2, 7.2-4

 • Egenskaper hos fouriertransformen:
  7.3-7a), 7.3-10a)-b), 7.3-11,
  7.7-1a): fall i) och ii)


Lösningar, Le 2

3


Laplacetransformen
 • Laplacetransformen (enkelsidig):
  4.1-1(a-d), 4.1-2, 4.1-3(a-f)

 • Egenskaper hos laplacetransformen:
  4.2-1(a-c), 4.2-2

 • Lösning av differentialekvation m.h.a. laplacetransformen:
  4.3-1(a-b)

 • Den dubbelsidiga laplacetransformen:
  4.11-1(a-b), 4.11-2(a-c), 4.11-3


Lösningar, Le 3


4


z
-transformen
 • z-transformen:
  5.1-2(a,b,c,g), 5.1-4(a-c), 5.1-5(a-d,f)

 • Egenskaper hos z-transformen:
  5.2-1, 5.2-7

 • Den dubbelsidiga z-transformen:
 • 5.9-1(a,b,f,g), 5.9-2


Lösningar, Le 4


5


Fouriertransformen för tidsdiskreta funktioner
 • Fouriertransformen:
  9.2-3(a-d), 9.2-4(inte (d)),
  9.2-10(a,b), 9.2-11, 9.2-14

 • Egenskaper hos fouriertransformen:
  9.3-1(b-e), 9.3-4(a)

Lösningar, Le 5

Kommentarer till uppgifter:

 1. 6.1–x & 6.3–x: När det i uppgiftstexten talas om trigonometrisk fourierserie, så menas den kompakta formen.
  6.3–1: Rita även dubbelsidigt amplitud- och fasspektrum (exponential spectra) |Dn| resp. arg Dn .

 2. 7.3–7: Stryk "Table 7.1" och använd hellre examinatorns formelsamling, Tab. 2:9 resp. Tab. 3:13.
  7.3–10
  b): Stryk "pair 17 (Table 7.1)". Använd hellre examinatorns formelsamling, Tab. 3:12 resp. Tab. 2:8.
  7.3–11a): Dvs. använd den angivna egenskapen i examinatorns formelsamling, Tab. 2:11, för n=1.
  7.3–11b): Stryk "pair 1 (Table 7.1)". Använd hellre examinatorns formelsamling, Tab.3:5.

 3. Uppgifterna för kapitel 4.1–4.3 berör enkelsidiga laplacetransformer. Dubbelsidiga transformer berörs i uppgifterna 4.11–x .
  I de fall en uppgift har många deluppgifter, så rekommenderas du att bara lösa kanske 3 av dem på lektionen, så du hinner räkna såväl enkelsidiga som dubbelsidiga transformer samt några inverstransformer.

 4. Uppgifterna för kapitel 5.1–5.2 berör enkelsidiga z-transformer. Dubbelsidiga z-transformer berörs i uppgifterna 5.9–x.
  Uppgift 5.1–1: Beräkna bara X [z].

 5. (Ingen kommentar på le 5)

Senast uppdaterad: 2021-09-10