Hide menu

Föreläsningar i VT2

På grund av den rådande pandemin kommer kursens alla föreläsningar att ges på distans, i följande Zoom-rum: liu-se.zoom.us/j/253514981

Nedanstående tidplan gäller med reservation för ändringar. Enstaka kursmoment kan tas upp på föreläsningen innan eller efter den som anges i tabellen!

De kapitelreferenser som finns angivna för föreläsningarna gäller kursboken Tidskontinuerliga Signaler & System av Sune Söderkvist.
Läs mer under avsnitt 4 "Kurslitteratur" i den allmänna kursinformationen.

 • För varje föreläsning behöver du ha sett alla relaterade videor innan föreläsningen.
 • Skriv gärna ned dina frågor och ställ dem under föreläsningen. Alternativt kan du maila in dina frågor till examinatorn innan föreläsningen.
 • För bästa utbyte av videorna och föreläsningarna, så rekommenderas du även översiktligt ha läst/skummat igenom motsvarande avsnitt i kursboken.


Kapitel i
kursboken
Huvudmoment och videor
Se videorna i den ordning de kommer – innan respektive föreläsning!
  Annat
föreläsningsmaterial


12 
Från VT1:
1 – 4, &
App. B

Fourier-
transform:
5.1 – 5.4
App. C.1 – C.4
 • Repetition – Faltning & Fourierserier

 • Fouriertransformen – inledning/härledning
 • Fouriertransformanalys av signaler
   
OBS – se följande videor innan föreläsningen
 ^^  KLICKA!
 • Presentationsmaterial
 • Annoterat fö-material
 • (Notera att jag har lagt till ett övningsexempel på sista sidan, som jag inte hann med på föreläsningen. Lös detta själv – det är en bra övning med representativa fouriertransformberäkningar!)

 • Zoom-föreläsningen spelades in:
  Du hittar den under "Kursdokument" i kursrummet i Lisam
  ("Föreläsning 12, Zoom....mp4")


13 
5.1 – 5.4
App. C
 • Fouriertransformanalys av signaler fortsättning

OBS – se följande videor innan föreläsningen
 ^^  KLICKA!14 
5.5 – 5.6
App. C
 • Fouriertransformanalys av LTI-system

OBS – se följande videor innan föreläsningen
 ^^  KLICKA!

 • Presentationsmaterial (uppdaterad efter föreläsningen – sid. 12 tillagd)
 • Annoterat fö-material

 • Zoom-föreläsningen spelades in:
  Du hittar den under "Kursdokument" i kursrummet i Lisam
  ("Föreläsning 14, Zoom....mp4")
   
   


15 
5.5 – 5.9
 • Fouriertransformanalys av LTI-system fortsättning
OBS – se följande videor innan föreläsningen
 ^^  KLICKA!
 


16 
6
App. D
 • Laplacetransformanalys av signaler
OBS – se följande videor innan föreläsningen
 ^^  KLICKA!
 
 


17 
6
App. D
 • Laplacetransformanalys av LTI-system.
OBS – se följande videor innan föreläsningen
 ^^  KLICKA!
 
 
 • Presentationsmaterial
 • (Inget annoterat material denna gång)

 • Zoom-föreläsningen spelades in:
  Du hittar den under "Kursdokument" i kursrummet i Lisam
  ("Föreläsning 17, Zoom....mp4")


18   
6
 • Laplacetransformanalys av LTI-system fortsättning.
 • Reflektion över de tre systemtyperna i er projektuppgift.
OBS – se följande videor innan föreläsningen
 ^^  KLICKA!
 
 
 • Presentationsmaterial
 • Annoterat fö-material
  (Endast sidan 4 är annoterad)

 • Zoom-föreläsningen spelades in:
  Du hittar den under "Kursdokument" i kursrummet i Lisam
  ("Föreläsning 18, Zoom....mp4")

  Under "Kursdokument" hittar du även videoklippet "Tips och råd för projektarbetet.mp4" – se även den!


19   
7.7 i huvudsak.
(Resten av kapitlet läses
översiktligt!)
 • Passiva filter:
  • Bortfiltrering av enskilda signalkomponenter.
  • Frekvensselektiva filter – ideala och approximationsfilter.
OBS – se följande videor innan föreläsningen
 ^^  KLICKA!
 20 
7.7 i huvudsak.
(Resten av kapitlet läses
översiktligt!)
 • forts. Passiva frekvensselektiva filter

 • Översiktlig repetition av kursen
  (se pdf med begreppskarta till höger)
(Förberedande videor: Se föreläsning 19)
 • Presentationsmaterial (med ny infogad sida efter sid. 8)
 • Begreppskarta för TSBB32 – kurssammanfattning
 • Annoterat fö-material

 • Zoom-föreläsningen spelades in:
  Du hittar den under "Kursdokument" i kursrummet i Lisam
  ("Föreläsning 20, Zoom....mp4")

 • Även den efterföljande kursrepetitionen, med en begreppskarta för TSBB32, spelades in. Den är ca 44 minuter lång och finns tillsammans med de övriga föreläsningsinspelningarna – se "Kursrepetition, Begreppskarta TSBB32.mp4"


21 Hela kursboken

Frågeseminarium den 1 juni kl. 13:15–15
, där examinatorn svarar på de kursrelaterade frågor som studenterna skickat in.

Det kan både vara teorifrågor och frågor relaterade till enskilda räkneexempel i övningsboken eller kursboken – som t.ex. hur man ska tänka vid lösning av en viss uppgiftstyp eller varför man i lösningsförslaget gör på ett visst sätt i en dellösning av en viss uppgift. Det kan även vara frågor relaterade till projektuppgiften.

Frågornas svar kommer att utvidgas till en lämplig repetition av de relaterade kursmomenten, så frågeseminariet kommer att bli ett bra tillfälle till repetition av olika kursmoment inför tentan.

Skicka dina frågor till Lasse.Alfredsson@liu.se senast dagen innan seminariet – den 31 maj.
Var så konkret som möjligt – det underlättar för mig att ge ett någorlunda kort och tydligt svar.

Om du kommer på en fråga efter det, så skicka gärna den ändå – den tas upp i mån av tid.


Last updated: 2021-05-26