Göm meny

Föreläsningar

Nedanstående tidplan gäller med reservation för ändringar. Enstaka kursmoment kan tas upp på föreläsningen innan eller efter den som anges i tabellen!

De kapitelreferenser som finns angivna för föreläsningarna gäller kursboken Tidskontinuerliga Signaler & System av Sune Söderkvist.
Läs mer under avsnitt 4 "Kurslitteratur" i den allmänna kursinformationen.

 • Jag förutsätter att alla studenter tar med utskrivna powerpointbilder m.m. som hör till respektive föreläsning nedan! Då har du lättare att följa med och göra kompletterande anteckningar i eller i anslutning till bilderna. Du kan naturligtvis följa med på motsvarande sätt i din läsplatta eller bärbara dator.
 • Föreläsningsmaterialet är från förra årets kursomgång och det mesta kommer att användas i samma form även i år. Eventuellt tillkommande material läggs till i den högra kolumnen för respektive föreläsning.
 • Jag kommer i stor utsträckning att ha genomgångar på tavlan, men kompletterar detta med att visa en del av powerpointbilderna.
  För att få mer tid för räkneexempel och andra förtydliganden på tavlan, så kommer jag ofta att visa en del powerpointbilder ganska snabbt.
  Därför förutsätter jag att du, innan varje föreläsning, har förberett dig genom att ha: 
   1. Tittat på de videoklipp som finns för ett antal av föreläsningarna. De är på ca. 5-15 minuter/st och innehåller delar som annars skulle ha tagits upp på respektive föreläsning. Eftersom föreläsningen tar vid där videorna slutar, så är det nödvändigt att du har sett videorna innan föreläsningen.
   2. Läst/gått igenom powerpointbilderna.
   3. Samtidigt noga läst igenom läsanvisningarna för respektive föreläsningsbilder.
   4. Översiktligt läst/skummat igenom motsvarande avsnitt i kursboken.
     
OBS: Videoklippen finns i hög kvalitet, 720p. Vid visning i mobil eller läsplatta så får du en anpassad (lägre) kvalitet om du klickar på videoklippen nedan. Om du i stället klickar på rubriktexten till respektive video, så kommer du direkt till videoklippet på YouTube och bildkvaliteteten blir automatiskt högre.


Kapitel i
kursboken
Huvudmoment   Föreläsnings-
material
Sem 1
Inledande storseminarium om inlämningsuppgiften/projektuppgiften


1 1
( App. F.1-F5 )
Inledning, Signaler & System:
Klassificering av signaler och system. Signalmanipuleringar. Impulssvar. Stegsvar. Matematiska modeller.
2 2 – 3
( App. A )
Sem 2
Seminarium om
 • Rapportskrivning
 • LaTeX
 • Inlämningsuppgiften
 • Plus lite annat nyttigt

3 4
App. B
 • Fourierserieanalys av periodiska signaler.
   
Följande pdf-dokument gäller för Fö 3-4.
Fö 3: Läs på till och med bild 9!
4 4
App. B
 • PPT-bilder: se fö 3
 • Läsanvisningar: se fö 3#  #  #  #  #  #  #    PERIODVILA #  #  #  #  #  #  #

Nedanstående föreläsningar ges i läsperiod VT2!


5 1 – 4,
App. B
6 5.1 - 5.4
App. C
Fouriertransformanalys: Signalanalys.

5.5 - 5.6
App. C
8 5.8 - 5.9,
Kompendium
 • Forts. Systemanalys m.h.a fouriertransformen

 • PPT-bilder: se fö 5
 • Läsanvisningar: se fö 5
9 6
App. D
10 6
App. D
Laplacetransformanalys: Systemanalys.


Se gärna minst två, gärna alla, av följande videoklipp före eller efter föreläsningen:

The intuition behind Fourier and Laplace transforms
I was never taught in school

(längd 17:59 )
En mycket bra video som å ena sidan ger en intiutiv förståelse för fouriertransformen och å andra sidan ger en förståelse för relationen mellan fouriertransformen och laplacetransformen.

 

What does the Laplace Transform really tell us? A visual explanation
(längd 20:24 )
Denna video är tydligt relaterad till den matematiska beskrivningen av ert mekaniska svängningssystem!

 

Laplace Transform Explained and Visualized Intuitively
(längd 19:55. Tips: Om du tycker att det går långsamt, så öka spelhastigheten till exempelvis 1,5 ggr)

 
11 6 Laplacetransformanalys - sammanfattning & eventuellt räkneexempel.
12 7.7 i huvudsak.
(Resten av kapitlet läses
översiktligt!)
Passiva filter:
 • Bortfiltrering av enskilda signalkomponenter.
 • Frekvensselektiva filter - ideala och approximationsfilter.
13 * Kap 5.8
* Lasses föreläsnings-
material om vinkelmodulering
* Utdrag ur
kompendium
(se info nedan,
under tabellen)
* Bra om FM & PM
Kommunikation:
 • Analog modulation – AM, PM & FM. 
 • Digital modulation


14 * Utdrag ur
kompendium
(se info nedan,
under tabellen)
* Lasses föreläsnings-material
Kommunikation: Forts. digital modulation
 • PPT-bilder: se fö 13
 • Läsanvisningar: se fö 13

Föreläsning 13 & 14: Främsta kursmaterial är Lasses föreläsningsmaterial och Mikael Olofssons kompendium "Analog and Digital Modulation".
Dock är det, för digital kommunikation, tillräckligt att med det utdrag ur kompendiets kapitel 4, som du kommer att få ett e-brev om innan föreläsningen.


Senast uppdaterad: 2020-02-18